Kommunale oppgaver BIG A/S kan utføre:


BIG A/S har utstyr, programvare og kompetanse til å kunne ta flere kommunale oppgaver:


Statisk måling med etterprosessering i SKI-Pro og nettberegning i VG-land som omfatter utjevning i grunnriss og/eller høyde, samt grovfeilsøk, test av grunnlaget og pålitelighetsanalyse. Pålitelighetsanalysen viser b.l.a hvilken klasse nettet tilfredsstiller som definert i standarden Grunnlagsnett (Standarder 2003 Geografisk informasjon).Sanntidsmåling (RTK) med radio og/eller GSM. Kontroll av initialisering og dokumentasjon av målinger. Vektorer fra sanntidsmålinger kan også importeres i VG-land for nettberegning som beskrevet under statiske målinger.


Grunnlagsmålinger


Polygondrag


Kommunale målingerEt utvalg oppdragsgivere i norge


Entrepenører

 • Mesta
 • Skanska Norge A/S
 • Hæhre entreprenør AS
 • AF Holstad
 • AF Ragnar Evensen AS
 • NCC Construction AS
 • Jernbaneverket
 • PEAB
 • AS Ing Gunnar M. Backe

Kommuner og prosjekterende

 • Fredrikstad kommune
 • Oslo kommune
 • Statens vegvesen
 • Scandiaconsult AS
 • Multiconsult AS
 • Interconsult ASA
 • Noteby AS
 • BorgTotal AS
 • Brick AS
 • Enerhaugen arkitektkontor AS
 • Østengen & Bergo AS

Et utvalg av referanse prosjekter


Vei

 • Bomstasjoner på E6, Kambo
 • 4 felt E6 ved: Smørbekk, Vassum, Horgen, Vestby
 • E18 i Sande og Marker
 • E134 ved Kongsberg
 • 4 felt E6 gjennom Østfold

Broer

 • Leonardo da Vinci brua, Ski
 • Tista bru, Halden
 • Åsgård bru, Råde
 • Ny Svinesundsbro

Tunnel

 • Smihagen tunnel, Horgen
 • Fatima, Nordkapp

Industri områder

 • Deli skog industriområde, Vestby
 • Regnbuen industriområde, Ski
 • Øra industriområde, Fredrikstad

Bygg

 • Kvernhuset skole, Fredrikstad
 • Skøyen skole, Oslo
 • Østfoldbadet, Askim
 • Bryggekanten, Moss
 • SAS teknisk base, Gardermoen
 • Skedsmotun, Skedsmo
 • Marker bo- og servicesenter, Ørje
 • Fossum terrasse, Bærum
 • Rolvsrud park, Lørenskog

Diverse

 • Vestre rullebane, Gardermoen
 • Gardermobanen
 • Ski og Ås buss stasjoner
 • Skiflyvningsbakke, Vikersund

Prosjektering, kommunalt og statlig

 • Diverse kart- og delingsforetninger for Fredrikstad kommune
 • Feltutbygging, Holte Buskogen, Fredrikstad kommune
 • Feltutbygging, Kjølbergskogen, Fredrikstad kommune
 • Nytt polygondrag fra svingenskogen til Svinesund, Halden
 • Innmålinger for prosjektering av ny 4 felt E6, Halden
 • Nytt polygondrag fra Skadalen til Alvim, Sarpsborg
 • Innmålinger for prosjektering av ny 4 felt E6 ved Sarpsborg
 • Innmålinger for prosjektering, Øra industriområde i Fredrikstad
 • Innmålinger for prosjektering av nye Kastellet skole i Oslo
 • EUREF89 målinger i Follo og Østfold for Statens kartverk